AWT FOCUS

Masakazu Horiuchi

1911–2001

Exercise 5

NO. 028

1
3
  • Photo by Kei Okano. Courtesy the estate of the artist and Tokyo Gallery + BTAP.

Masakazu Horiuchi
Exercise 5
1957
Iron
44 × 54.5 × 27.6 cm

 

Courtesy
Tokyo Gallery + BTAP
81-(0)3-3571-1808
info@tokyo-gallery.com

Work A

NO. 029

1
3
  • Photo by Kei Okano. Courtesy the estate of the artist and Tokyo Gallery + BTAP.

Masakazu Horiuchi
Work A
1958
Iron
48.7 × 23 × 32.5 cm

 

Courtesy
Tokyo Gallery + BTAP
81-(0)3-3571-1808
info@tokyo-gallery.com

ARTISTS